Trách nhiệm xã hội

Hoạt động từ thiện:

  • Thăm hỏi, động viên và tặng quà các cụ già neo đơn, các viện dưỡng lão
  • Thăm và tặng quà các em nhỏ mồ côi, khuyết tật, chất độc da cam tại các trung tâm bảo trợ xã hội
  • Thăm và tặng quà các gia đình khó khăn tại các bản làng vùng cao, vùng sâu vùng xa.

Bảo vệ môi trường:

  • Sử dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho văn phòng, giảm khí thải carbon
  • Lựa chọn giải pháp IT xanh, giảm khí thải nhà kính
  • Hưởng ứng và tham gia các phong trào vì môi trường.