Tin ToHsoft

Giải cầu lông ToHsoft 2015

Sáng 9/4/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) họp báo công bố giải thưởng ASEAN ICT AWARDS 2015 (AICTA), giải thưởng này là sáng kiến do các Bộ trưởng ASEAN thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và CNTT (TELMIN) vào năm 2011. Giải thưởng có mục tiêu tìm kiếm và tôn vinh các sản phẩm, giải pháp CNTT-TT có tính sáng tạo, tính ứng dụng thực tiễn trong đời sống kinh tế xã hội, phổ cập CNTT-TT trong cộng đồng và thúc đẩy quan hệ thương mại trong các nước ASEAN và trong khu vực.

Giải thưởng AICTA gồm có 6 hạng mục: Giải thưởng cho khu vực nhà nước; giải thưởng cho khu vực tư nhân; giải thưởng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; giải thưởng về nội dung số; giải thưởng cho doanh nghiệp mới thành lập (start-up); giải thưởng về nghiên cứu và phát triển. Mỗi hạng mục gồm có các giải Vàng, Bạc và Đồng.

Theo Ban tổ chức, giải thưởng AICTA 2015 sẽ trải qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo do giám khảo là đại diện đến từ 10 nước ASEAN chấm. Lễ trao giải thưởng AICTA 2015 được tổ chức trong chương trình Hội nghị ASEAN TELMIN lần thứ 15 được tổ chức vào tháng 11/2015 tại Đà Nẵng. ASEAN TELMIN là hội nghị được tổ chức thường niên giữa 10 nước ASEAN và 6 đối tác là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, ITU và EU.

Giải thưởng đầu tiên diễn ra từ 2012 đến nay với sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp từ 10 nước thành viên ASEAN. Tại các kỳ AICTA trước đây, Việt Nam đã từng đạt 3 giải cao ở một số hạng mục. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, những thành tích mà Việt Nam đã có chưa phản ánh đúng tiềm năng của các doanh nghiệp ICT Việt Nam.

Chi tiết >>

Tin tức 2

Sáng 9/4/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) họp báo công bố giải thưởng ASEAN ICT AWARDS 2015 (AICTA), giải thưởng này là sáng kiến do các Bộ trưởng ASEAN thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và CNTT (TELMIN) vào năm 2011. Giải thưởng có mục tiêu tìm kiếm và tôn vinh các sản phẩm, giải pháp CNTT-TT có tính sáng tạo, tính ứng dụng thực tiễn trong đời sống kinh tế xã hội, phổ cập CNTT-TT trong cộng đồng và thúc đẩy quan hệ thương mại trong các nước ASEAN và trong khu vực.

Giải thưởng AICTA gồm có 6 hạng mục: Giải thưởng cho khu vực nhà nước; giải thưởng cho khu vực tư nhân; giải thưởng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; giải thưởng về nội dung số; giải thưởng cho doanh nghiệp mới thành lập (start-up); giải thưởng về nghiên cứu và phát triển. Mỗi hạng mục gồm có các giải Vàng, Bạc và Đồng.

Theo Ban tổ chức, giải thưởng AICTA 2015 sẽ trải qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo do giám khảo là đại diện đến từ 10 nước ASEAN chấm. Lễ trao giải thưởng AICTA 2015 được tổ chức trong chương trình Hội nghị ASEAN TELMIN lần thứ 15 được tổ chức vào tháng 11/2015 tại Đà Nẵng. ASEAN TELMIN là hội nghị được tổ chức thường niên giữa 10 nước ASEAN và 6 đối tác là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, ITU và EU.

Giải thưởng đầu tiên diễn ra từ 2012 đến nay với sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp từ 10 nước thành viên ASEAN. Tại các kỳ AICTA trước đây, Việt Nam đã từng đạt 3 giải cao ở một số hạng mục. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, những thành tích mà Việt Nam đã có chưa phản ánh đúng tiềm năng của các doanh nghiệp ICT Việt Nam.

Chi tiết >>

Tin tức 3

Sáng 9/4/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) họp báo công bố giải thưởng ASEAN ICT AWARDS 2015 (AICTA), giải thưởng này là sáng kiến do các Bộ trưởng ASEAN thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và CNTT (TELMIN) vào năm 2011. Giải thưởng có mục tiêu tìm kiếm và tôn vinh các sản phẩm, giải pháp CNTT-TT có tính sáng tạo, tính ứng dụng thực tiễn trong đời sống kinh tế xã hội, phổ cập CNTT-TT trong cộng đồng và thúc đẩy quan hệ thương mại trong các nước ASEAN và trong khu vực.

Giải thưởng AICTA gồm có 6 hạng mục: Giải thưởng cho khu vực nhà nước; giải thưởng cho khu vực tư nhân; giải thưởng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; giải thưởng về nội dung số; giải thưởng cho doanh nghiệp mới thành lập (start-up); giải thưởng về nghiên cứu và phát triển. Mỗi hạng mục gồm có các giải Vàng, Bạc và Đồng.

Theo Ban tổ chức, giải thưởng AICTA 2015 sẽ trải qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo do giám khảo là đại diện đến từ 10 nước ASEAN chấm. Lễ trao giải thưởng AICTA 2015 được tổ chức trong chương trình Hội nghị ASEAN TELMIN lần thứ 15 được tổ chức vào tháng 11/2015 tại Đà Nẵng. ASEAN TELMIN là hội nghị được tổ chức thường niên giữa 10 nước ASEAN và 6 đối tác là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, ITU và EU.

Giải thưởng đầu tiên diễn ra từ 2012 đến nay với sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp từ 10 nước thành viên ASEAN. Tại các kỳ AICTA trước đây, Việt Nam đã từng đạt 3 giải cao ở một số hạng mục. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, những thành tích mà Việt Nam đã có chưa phản ánh đúng tiềm năng của các doanh nghiệp ICT Việt Nam.

Chi tiết >>