Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn:

TOH trở thành một trong những doanh nghiệp CNTT hàng đầu tại Việt Nam, vươn tầm khu vực và thế giới; mang lại những sản phẩm giá trị cao nhất cho khách hàng, thỏa mãn những nhu cầu trong cuộc sống, công việc, học tập, giải trí, và đáp ứng các yêu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sứ mệnh của TOH:
•    Đối với khách hàng: tạo ra những sản phẩm có giá trị cao nhất, giúp giải quyết vấn đề, thỏa mãn nhu cầu của mỗi người, mỗi gia đình, doanh nghiệp.
•    Đối với nhà đầu tư và đối tác: gia tăng giá trị đầu tư, hợp tác cùng phát triển.
•    Đối với thành viên TOH: xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện để mỗi thành viên phát huy tài năng, nỗ lực lao động sáng tạo, hướng tới cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần.
•    Đối với xã hội: hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động hướng về cộng đồng.