Phần mềm doanh nghiệp

Sky: hệ thống giao tiếp nội bộ đa tính năng cho các doanh nghiệp trên nền Linux và MacOSX

 • Chat: trò chuyện đơn, trò chuyện nhóm, xem lịch sử chat, chat notification
 • Persistent chat: tạo phòng, gia nhập phòng để trò chuyện với mọi người
 • Voice Call: gọi điện đơn, gọi điện nhóm
 • Video Call: gọi điện video đơn, gọi điện video nhóm, hỗ trợ lên đến 6 video cùng lúc
 • Gửi nhận tài liệu
 • Chia sẻ màn hình: chia sẻ màn hình giữa 2 người, hoặc cả nhóm.

LyncEnzo: hội nghị truyền hình trên nền Android

 • Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft Lync
 • Xem danh sách cuộc họp
 • Gia nhập cuộc họp có sẵn, tạo cuộc họp mới, mời đồng nghiệp/đối tác tham gia họp
 • Hỗ trợ cuộc họp audio (voice only) hoặc video, hỗ trợ lên đến 6 video cùng lúc.
 • Trong cuộc họp: chat, mute mic, hang up, enable/disable video, invite more participants, share screen
 • Quản lý tài khoản: thiết lập ảnh đại diện, trạng thái, status note.

Android Exchange Mail: quản lý hệ thống email Microsoft Exchange trên nền Android

 • Quản lý đăng nhập: đăng nhập, ghi nhớ tài khoản, quản lý thông tin tài khoản đăng nhập
 • Quản lý email: tải email từ server, xem chi tiết email, tìm kiếm, sao chép, di chuyển, xóa, đánh dấu
 • Gửi email: gửi email mới với đính kèm, reply, reply all, forward