Lịch sử phát triển

Năm 2012Năm 2013Năm 2014Năm 2015

Công ty TNHH phần mềm Tower of Hanoi ra đời, với mục tiêu trở thành một trong những công ty lớn nhất việt nam về lĩnh vực outsourcing và phát triển sản phẩm CNTT (phần mềm/phần cứng), vươn tầm khu vực và thế giới.

Hợp đồng đầu tiên của công ty là Xây dựng hệ thống giao tiếp nội bộ (Sky) trên nền tảng Linux, tương thích với sản phẩm Microsoft Lync, cho khách hàng Ericsson tại Mỹ.

Thành lập các đội nghiên cứu sản xuất thiết bị phần cứng, cùng với phần mềm nhúng tương ứng.

Bắt đầu xâm nhập lĩnh vực phát triển ứng dụng trên nền tảng di động.

Ký kết thêm nhiều hợp đồng với các khách hàng mới đến từ Mỹ và châu Âu, trở thành một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực VoIP và giải pháp giao tiếp nội bộ cho doanh nghiệp, giải pháp hội nghị truyền hình.

Tiếp tục phát triển mở rộng lĩnh vực xây dựng ứng dụng di động cho các nền tảng hệ điều hành khác nhau.

Triển khai thành công hệ thống Sky cho các khách hàng lớn SONY, NASA,… trên các nền tảng Linux, Mac, di động.

Mở rộng quy mô doanh nghiệp với 2 trung tâm chuyên biệt về phát triển phần mềm, outsourcing và phát triển ứng dụng di động.

Tái cơ cấu, chuyên nghiệp hoá quy trình phát triển sản phẩm, xây dựng bản sắc văn hoá riêng.

Đầu tư mạnh cho hoạt động nghiên cứu thử nghiệm công nghệ mới và phát triển các sản phẩm lớn hướng tới người dùng di động.