Cuộc sống tại ToH

Hoạt động thể thao

  • Giải cầu lông ToHsoft hàng năm
  • Team bóng đá
  • Giải trí với game AOE

Hoạt động sự kiện

  • Khám sức khỏe tổng quát hàng năm
  • Du lịch nghỉ mát hè
  • Mừng sinh nhật nhân viên
  • Liên hoan, picnic, team-building

Hoạt động đào tạo:

  • Đào tạo nhân viên mới
  • Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ
  • Đào tạo lực lượng quản lý, lãnh đạo kế cận